ANIME INFO

Xing Yu Siwan Nian

Login to bookmark anime

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action, Fantasy, Sci-Fi

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: Star Field Forty Thousand Years, Xing Yu Si Wan Nian, Xiu Zhen Si Wan Nian, Xingyusiwannian, 星域四万年

Xing Yu Siwan Nian

Show

RECENT RELEASE

Season